jesteśmy grupą inżynierów - konstruktorów z doświadczeniem potwierdzonym wieloletnią praktyką projektową. praca w biurach projektowych zmobilizowała nas do tworzenia własnych schematów i rozwiązań konstrukcyjnych. projektowane przez nas obiekty często charakteryzujE zastosowanie wymagających rozwiązań proponowanych przez architektów oraz ekonomią w zakresie ilości stosowanych materiałów budowlanych.
Wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala nam na projektowanie precyzyjnych rozwiązań konstrukcyjnych budujących dobrą relację ze środowiskami wykonawców. ponadto Posiadamy doświadczenie realizacyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowego. zasięg naszego działania obejmuje cały kraj.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe oraz wykonawcze konstrukcji. W ramach budynków istniejących opracowujemy ekspertyzy stanu technicznego, a także opinie techniczne. Wychodząc na przeciw wymaganiom Inwestorów oraz Wykonawców oferujemy optymalizację konstrukcji, która zapewni obniżenie kosztów inwestycji.
zapraszamy do współpracy biura architektoniczne, inwestorów oraz wszystkich potrzebujących wsparcia w zakresie konstrukcji budynków istniejących i nowoprojektowanych.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
oBSZAR BUDOWNICTWA, KTÓRY CHARAKTERYZUJE DUżY POPYT RYNKOWY. dEWELOPERZY CHęTNIE SIęGAJą PO SPRAWDZONE ROZWIąZANIA MAJąCE KORZYSTNY WYMIAR EKONOMICZNY I TERMINOWY.
pROFESIONALNY PROJEKT TO GWARANCJA SPRAWNEJ REALIZACJI INWESTYCJI.
BUDOWNICTWO BIUROWE
komercyjna gałąź budownictwa, którą charakteryzuje nowoczesna forma, wysokie standardy, innowacyjne technologie, energooszczędność i funkcjonalność projektowanych obiektów.
proponowane przez nas rozwiązania projektowe zaspokoją wszystkie potrzeby komfortowego i bezpiecznego użytkowania obiektów.
budownictwo usługowe
cieszące się dużym wzrostem rozwojowym w ostatnich latach.
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem uwzględniającym rodzaj świadczonych usług.
do typowych przykładów zaliczamy wielkopowierzchniowe domy towarowe z zapleczem technicznym i parkingami, obiekty kulturowe, systemu ochrony zdrowia, gastronomiczne, sportowe.
Nieszablonowa architektura często wskazuje na wymagające rozwiązania konstrukcyjne dedykowane tego typu obiektom.
budownictwo przemysłowe
skupia obiekty specjalnego przeznaczenia o indywidualnych, często pionierskich wymaganiach dotyczących funkcji, którym mają służyć.
projektowane by rozwijać nowe i wspierać tradycyjne technologie.
tworzone z zastosowaniem rozwiązań konstrukcyjnych, które umożliwiają płynne prowadzenie procesów technologicznych oraz bezpieczne użytkowanie.
BUDOWNICTWO ZABYTKOWE
obiekty zabytkowe stanowią świadectwo minionej epoki.
są istotną częścią architektury zwykle upamiętniającej historię danego regionu.
wzmocniEnie oraz zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych powiązane często z adaptacją wynikającą ze zmiany sposobu użytkowania wymaga od nas dużego zaangażowania.
w projektach tego typu bardzo ważne jest, aby zaprojektowane rozwiązania nie zmieniały charakteru i wartości historycznej obiektu.
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
tworzone przez nas projekty pozwalają zachować indywidualny charakter każdego budynku.
przejrzysta konstrukcja warunkuje uproszczony proces realizacji inwestycji obarczonej małym błędem wykonania zarówno w systemie gospodarczym, jak również korzystając z usług wykonawców rynkowych.
sugerowane rozwiązania są praktyczne i zadawalają najbardziej wymagających inwestorów.
konstrukcje inżynierskie
Konstrukcje zwykle o skomplikowanej budowie.
poddawane są wnikliwej analizie uwzględniającej przede wszystkim charakter działających obciążeń i sposób przekazywania ich na konstrukcję.
Możemy tu wyróżnić m.in. fundamenty pod maszyny, ściany oporowe, wieże, maszty, słupy reklamowe, podkonstrukcje dla obiektów liniowych (np. rurociągów) oraz wolnostojących.
EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE
obiekty, budynki, których stan techniczny nie daje inwestorowi wiarygodnej odpowiedzi co do dalszych możliwości użytkowania.
często pozbawione dokumentacji z przebiegu realizacji budowy wymagają stworzenia ekspertyz określających obecny stan techniczny.
Tworzone przez nas opinie oparte są na badaniach odkrywek oraz identyfikacji rozwiązań wykonanych elementów konstrukcyjnych.

Zakład karny w Wadowicach

Ekspertyza stanu technicznego oraz projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku zakładu karnego w Wadowicach

Dwa istniejące budynki

Ekspertyza stanu technicznego istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Westerplatte 1 Oraz przy ul. Lubicz 3 w Krakowie

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Projekt budowlany zamienny nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. koszalińskiej w krakowie

Istniejąca kamienica

Ekspertyza stanu technicznego oraz projekt budowlany w związku z adaptacją poddasza na cele mieszkalne w istniejącej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Filareckiej w Krakowie

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego w michałowicach

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny

Ekspertyza stanu technicznego oraz projekt budowlany przebudowy i nadbudowy wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej w krakowie

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Projekt budowlany zamienny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - doprojektowanie piwnicy dla projektu gotowego domu

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Ekspertyza stanu technicznego, projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej w Krakowie

Dom jednorodzinny

Projekt budowlany domu jednorodzinnego

Budynek w funkcji handlowej

Współpraca przy projekcie budynku w funkcji handlowej

Wiata

Współpraca przy projekcie wiaty zadaszenia

Budynek w funkcji hotelowo-usługowej

Współpraca przy projekcie budynku w funkcji hotelowo-usługowej

Budynek biurowy

współpraca przy projekcie Budynku biurowego z dwupoziomowym garażem podziemnym

Budynek biurowy

Współpraca przy projekcie budynku biurowego z garażem podziemnym

Gamma Construction


mgr inż. marcin mazur
tel. (+48) 696 559 469

mgr inż. maciej Kasperkiewicz
tel. (+48) 734 466 150

Kraków
www: gconstruction.pl
biuro@gconstruction.pl
Skontaktuj się z nami:
e-mail: 
 
temat: 
 
wiadomość: 
 
załącznik: